In Vrndavana, Rupa Gosvami began to write a drama. In particular, he composed the introductory verses to invoke good fortune

From Vaniquotes
Jump to: navigation, search

Expressions researched:
"In Vṛndāvana, Rūpa Gosvāmī began to write a drama. In particular, he composed the introductory verses to invoke good fortune"

Sri Caitanya-caritamrta

CC Antya-lila

In Vṛndāvana, Rūpa Gosvāmī began to write a drama. In particular, he composed the introductory verses to invoke good fortune.

TRANSLATION

In Vṛndāvana, Rūpa Gosvāmī began to write a drama. In particular, he composed the introductory verses to invoke good fortune.

PURPORT

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura quotes from the Nāṭaka-candrikā, wherein it is written:


prastāvanāyās tu mukhe nāndī kāryā śubhāvahā
āśīr-namaskriyā-vastu-nirdeśānyatamānvitā
aṣṭābhir daśabhir yuktā kiṁ vā dvādaśabhiḥ padaiḥ
candra-nāmāṅkitā prāyo maṅgalārtha-padojjvalā
maṅgalaṁ cakra-kamala-cakora-kumudādikam


Similarly, in the Sixth Chapter of the Sāhitya-darpaṇa, text 282, it is said:


āśīr-vacana-saṁyuktā stutir yasmāt prayujyate
deva-dvija-nṛ-pādīnāṁ tasmān nāndīti saṁjñitā


The introductory portion of a drama, which is written to invoke good fortune, is called nāndī-śloka.